Selecteer een pagina
Inkoopmanagement

Verbinding voor blijvende verbetering

Nest optimaliseert de inkoop van uw organisatie op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Ik bied inzicht in, met name, vastgoedgerelateerde inkoopactiviteiten, ontwikkel de strategie en integreer de uitvoerende taken in de organisatie. Daarbij betrek ik leveranciers, management en medewerkers zodat een lerende organisatie ontstaat. Verbinding zorgt voor blijvende verbetering.

Integrale aanpak: samen werken aan optimale inkoop

Een integrale aanpak werkt transparant en verbindend. Leveranciers geven openheid van zaken en bouwen mee aan een oplossing. Medewerkers voelen zich betrokken en hun kennis groeit. De mensen en partijen met wie u samenwerkt vormen de bouwstenen voor uw organisatie. Door de juiste partijen aan elkaar te verbinden zorgt u voor een optimale voedingsbodem om te groeien. Daar profiteert de organisatie van en het komt ten gunste de eindgebruikers.

Voor een warm nest waarin iedereen zich thuis voelt.

 

inkoopmanagement behoort tot de diensten van Peter Paul Bussink, Nest
Tot de diensten van Peter Paul Bussink van Nest behoort het contractmanagement voor uw woningcorporatie
Contractmanagement

Samenwerking voor balans en stabiliteit

Afspraken vastleggen en implementeren in uw organisatie is essentieel voor het succes in de praktijk. Gedegen contractmanagement zorgt voor het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten. Het biedt de sleutel tot het inrichten, meten, monitoren, rapporteren en bijsturen van gemaakte afspraken met leveranciers en medewerkers.

Contact en contract

Vastleggen van afspraken is het begin van de contractuele relatie. Monitoren en bijsturen is belangrijk voor een succes op de lange termijn. Goed en regelmatig contact met leveranciers, tussen afdelingen en medewerkers onderling vormt de basis voor optimaal resultaat.

 

Projectleiding

Luisteren, verbinden en samenwerken

Het inkopen van diensten en/of producten gebeurt vaak op projectbasis. Nest begeleidt de contractinkoop en processen voor het beheren van tijd, middelen en mensen. Ik verbind de juiste organisaties, afdelingen en disciplines op strategisch en tactisch niveau en ondersteun medewerkers op praktisch niveau. Samen creëren we het inkoopproces en ik leer hen waar je op moet letten.

Inkoop- en verandermanagement

Mijn werkwijze is gericht op het beoogde resultaat én op het gedrag van medewerkers. Veranderingen kunnen afschrikken. Een heldere en duidelijke communicatie is essentieel om verandertrajecten te laten slagen. Naast het projectplan en de planning besteed ik veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Nest maakt het complexe proces voor iedereen inzichtelijk en houdt rekening met wensen en verwachtingen.

Inkoopoptimalisatie: luisteren, verbinden en samenwerken

Ik wek vertrouwen door te luisteren, te verbinden en samen te werken. Daarbij stel ik duidelijke kaders. Mijn opdracht is pas geslaagd als afspraken geborgd zijn in de organisatie en de neuzen dezelfde kant op staan. Belangrijke voorwaarden voor succesvol inkopen op de lange termijn.

 

Peter Paul Bussink van Nest is inkoopspecialist en projectleider bij uw woningcorporatie
Interim manager Peter Paul Bussing van Nest is er voor uw woningcorporatie
Interim inkoop

Begeleiding bij inkoop- en contractmanagement

Als interim inkoper start ik nieuwe inkoopprojecten op of neem ik lopende projecten over die ik afrond als de processen succesvol geïmplementeerd zijn in de organisatie. Ik betrek personeel, leveranciers desgewenst de eindgebruikers, actief bij het traject. Dat maakt mij geschikt voor zowel strategische, tactische als operationele activiteiten. Door mijn integrale aanpak ontstaat er een lerende organisatie die blijvende verbeteringen waarborgt.

Nest begeleidt uw medewerkers bij het zelfstandig en verantwoord inkopen.

 

Blijvende verbetering aanbrengen?

Ridderhofstad 69

3512 KL Utrecht

welkom@ditisnest.nl

06 13 436 249

btw NL 0021 61 942 B19